Fout
  • Fout bij laden feed data.

Home

SportAdvisie is een sportorganisatie- en adviesbureau dat zich beweegt binnen het gebied sport, beleid en onderwijs. SportAdvisie onderscheidt zich door voornamelijk te richten op sportprojecten en de lokale setting. De sport verschaft een goede basis waarbinnen gewerkt kan worden. Door juist deze basis, het lokale aspect, te versterken is het mogelijk om van daaruit te verbreden danwel te verdiepen. Aan de hand van deze visie benadert SportAdvisie verschillende sportprojecten op alle niveaus.

SportAdvisie kan de juiste kennis, ervaring en middelen leveren voor het adviseren van het te voeren sportbeleid binnen gemeenten en provincies, het organiseren en uitvoeren van sportevenementen en meer… Voor SportAdvisie is samenwerking het devies. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is een essentieel onderdeel om te komen tot baanbrekende ideeën en succesvolle projecten.
 

Contact Ons

SportAdvisie VOF

Telefoon: +31 (0) 613 374 706
E-mail: info@sportadvisie.nl

KvK nummer: 51985527

Sport Nieuws